Keith Urban próbuje pokonać chorobę i błaga swoich fanów o modlitwę, a oni zbierają się razem, aby go wesprzeć. 😟💔

Poza sławą jako muzyk, Keith Urban prowadzi bogate życie, jak widać po jego znaczących działaniach humanitarnych i burzliwym romansie z Nicole Kidman. Pomimo że Kidman nie była dla niego nową znajomością i nigdy wcześniej się nie spotkali, ich romans podczas „G-Day LA” w 2005 roku doprowadził do wczesnego zaręczyn.

Ich mocna przyjaźń spotkała się z wyzwaniami, które zostały wzmocnione przez ich małżeństwo i dwójkę dzieci. Najbardziej znaczącym momentem w życiu Urbana był początek zaangażowania w badania nad rakiem, gdy jego ojciec zmarł na raka prostaty.

Jego wspaniałe wystąpienie na luncheonie „It’s A Bloke Thing” w 2018 roku, podczas którego udało mu się zebrać ponad dwa miliony dolarów na badania nad rakiem prostaty, bez pobierania opłaty, dowodzi jego zaangażowania w sprawy społeczne.

Podróż Urbana jest dowodem na jego zdolność do zarządzania odpowiedzialnościami jako artysta, małżonek i ojciec. Pokazuje jego różnorodne zaangażowanie zarówno w osobiste trudności, jak i społeczne. Pokazuje również, jak życie może obejmować zarówno szczęśliwe, jak i smutne chwile.

 

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: