„Gdy mała dziewczynka podniosła ręce, po chwili została otoczona przez psy! 😱😰 Jak udało jej się wydostać z tej sytuacji?” (Wideo)

Zasadniczo, ze względu na ich uderzające podobieństwa neurologiczne, psy i ludzie mieli szczególną więź od czasów prehistorycznych.


Specjalna więź między ludźmi a psami była przedmiotem niemal 30 000 lat badań, a w ciągu tego okresu odkryto wiele podobieństw między mózgami obu gatunków. Układ limbiczny, który kontroluje emocje takie jak strach i miłość, to jeden przykład podobieństwa między układami limbicznymi ludzi i psów. To pomaga wyjaśnić, dlaczego psy często okazują empatię i zdają się rozumieć uczucia ludzi.

Neuroplastyczność, czyli zdolność mózgu do szybkiego przyswajania nowych umiejętności lub dostosowywania się do zmian w środowisku, to cecha wspólna zarówno ludzi, jak i psów, która sprzyja tworzeniu silnych więzi.

Ponadto, zarówno ludzie, jak i psy głównie polegają na swoich zmysłach, aby zrozumieć informacje o otoczeniu. Nasze umysły są zaprogramowane, aby wykrywać nawet najmniejsze wskazówki od siebie nawzajem, czy to sygnały wizualne, takie jak zmienione wyrazy twarzy, czy dźwiękowe, jak intonacje mowy.

Nasi czworonożni przyjaciele często czekają, aby zdecydować, czy ufać komuś na podstawie naszych działań wobec nich, gdy spotykają nowych ludzi. W niektórych sytuacjach te niewerbalne wskazówki mogą być nawet bardziej pomocne niż słowa mówione. Badacze odkryli także niespodziewane fizyczne podobieństwo między obszarami mózgu człowieka i psa zaangażowanymi w formowanie pamięci. Ludzie i ich psi towarzysze mogą utrzymać silne więzi, przechowując wspólne wspomnienia z powodu podobieństw w strukturze mózgu!

Wygląda na to, że ludzie i psy byli najbliższymi przyjaciółmi przez tak długi czas, biorąc pod uwagę, jak podobne są nasze umysły. To pozwoliło nam żyć razem przez bardzo długi czas i mieć głęboką wiedzę o mentalności drugiej osoby!

Najnowsze badania rzucają dodatkowe światło na wyjątkową więź między małym dzieckiem a sześcioma niemieckimi psami pokazanymi w filmie.

Stwierdzono, że obszary mózgu psów i ludzi reagujące na emocje wyrażane poprzez mowę są porównywalne. W rezultacie ustalono, że psy, podobnie jak ludzie, kochają nas, ponieważ mają z nami bliskie więzi i czują się bezpiecznie w sytuacjach społecznych.

 

Like this post? Please share to your friends:

Videos from internet

Related articles: