'G-word' แสดงโฆษณาชวนเชื่อของโอบามา |  ความคิดเห็น

‘G-word’ แสดงโฆษณาชวนเชื่อของโอบามา | ความคิดเห็น

Netflix จ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์ให้ Barack และ Michelle Obama ในการผลิตรายการสำหรับพวกเขา

สารคดีชุดล่าสุดของโอบามาคือ “The G Word” “จี” สำหรับรัฐบาล

#Gword #แสดงโฆษณาชวนเชอของโอบามา #ความคดเหน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *