David Barnett at a Pitjantjatjara Bible translation workshop

Keeping Old Words Alive – ข่าวนิรันดร์

David Barnett เป็นนักแปลพระคัมภีร์สำหรับสมาคมพระคัมภีร์แห่งออสเตรเลีย ซึ่งเชี่ยวชาญในการแปลภาษา Pitjantjatjara First Nations ที่นี่เขาแบ่งปันว่าการแปลพระคัมภีร์ช่วยรักษา หรือแม้แต่ชุบชีวิตบางส่วนของภาษาโบราณนี้ได้อย่างไร

Makinti Minurtjukur เพิ่งแปลหนังสือสุภาษิตเป็น Pitjantjatjara ขณะที่ฉันกำลังร่างสุภาษิต 15:19 ที่เขียนด้วยลายมือของเธอ ฉันได้พบกับพิทจันทชาราที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน ในภาษาอังกฤษ (NIV) สุภาษิต 15:19 กล่าวว่า “ทางของคนเกียจคร้านมีหนามขวาง แต่ทางของคนตั้งตรงเป็นทางหลวง”

คำแปลภาษาอังกฤษด้านหน้าที่ McInty กำลังแปลกล่าวว่า “มีการกระตุกขึ้นมากมายและครอบคลุมเส้นทางของคนขี้เกียจ … ” สำหรับ “คนขี้เกียจ” หรือ “คนขี้เกียจ” McInty เขียนว่า “nyuuru-nyuuru” ไม่รู้จักคำนี้เลยลองค้นดูในพจนานุกรมพิจิตรชาตจารก็พบว่าไม่มีอยู่จริง หลังจากคุยโทรศัพท์กับ McEntee และนักแปลคนอื่นๆ สองสามสาย ฉันพบว่าคำนี้มีความหมายบางอย่างเช่น “ง่วง” “เฉื่อยชา” หรือ “ขี้เกียจ” นอกจากนี้ยังสามารถมีความหมายของ “ความเฉยเมย”, “อุ่น” หรือ “ไม่มีแรงจูงใจ” อันที่จริง มีคำนี้เกิดขึ้นอีกเพียงครั้งเดียวในพระคัมภีร์ Pitjantjatjara ที่สั้นกว่านั้นเกิดขึ้นในวิวรณ์ 3 เพื่ออธิบายคริสตจักรเลาดีเซียนว่า “อุ่น”

ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเราใส่ไว้ในคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของปิศาจจัตจารา ก็คงจะสูญหายไปตลอดกาล

Nyuuru-nyuuru เป็นหนึ่งในคำโบราณของ Pitjantjatjara ที่ไม่ได้ใช้กันทั่วไปในหมู่ผู้พูด Pitjantjatjara และไม่ใช่เพราะว่าเราใส่ไว้ใน Pitjantjatjara อันศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะสูญหายไปตลอดกาล ผลพลอยได้อย่างหนึ่งของการแปลพระคัมภีร์คือการรวบรวมและรักษาคำโบราณอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในไม่ช้าก็จะสูญพันธุ์ไปพร้อมกับการจากไปของอีกรุ่นหนึ่ง

ที่เวิร์กช็อปการพิสูจน์อักษรของ 1 ซามูเอลเมื่อต้นปี ฉันได้ค้นพบคำว่า “nyultju” ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายเครื่องมือที่ “ทื่อ” ของชาวอิสราเอล และคำที่ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรม Pitjantjatjara คำว่า “กาลทารา” เป็นอีกคำหนึ่งที่ขาดหายไปจากพจนานุกรม แต่พบตลอดคัมภีร์ปิจัญจจรา แปลว่า “ใส” หรือ “สะอาด” ซึ่งตามประเพณีนิยมใช้เรียกน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำสะอาดที่พบในหลุมหิน แต่ปัจจุบันใช้แล้ว เพื่ออธิบายสิ่งใดๆ จาก “ดวงตาที่สวยงามของดาวิด” (1 ซามูเอล 16:12) ไปจนถึงนิมิตของอัครสาวกยอห์นเรื่อง “ทะเลแก้ว” (วิวรณ์ 15:2)

เช่นเดียวกับที่แซมซั่นสะดุดกระดูกขากรรไกรของลาโดยไม่คาดคิด (ผู้วินิจฉัย 15:15-17) เราก็สะดุดกับ “ลาคิลปะ” (“กระดูกขากรรไกร”) ขณะแปลส่วนนี้ของหนังสือผู้พิพากษา ในร่างแรกของผู้วินิจฉัย 15:15 แซมซั่นกำลังต่อสู้กับชาวฟิลิสเตียด้วยฟันของลา แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นภายหลังในการทดสอบกลุ่มสำหรับบทนี้เท่านั้น—เมื่อผู้แปลกำลังพูดคุยกันและพยายามพรรณนาถึงแซมซั่นต่อสู้กับชาย 1,000 คน กับผู้หญิงคนหนึ่ง ฟัน – ว่ามีคนจำคำโบราณนี้สำหรับกระดูกขากรรไกร Lakilpa เป็นอีกคำที่ไม่เคยมีในพจนานุกรม Pitjantjatjara มาก่อน

ในที่สุด เราบันทึกคำโบราณของ Pitjantjatjara จำนวน 27 คำในช่วงห้าหรือหกปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในพระคัมภีร์ Pitjantjatjara แต่ไม่ใช่ในพจนานุกรม Pitjantjatjara เราอาจยังมีพระคัมภีร์เดิมให้แปลอีก 40 เปอร์เซ็นต์ ใครจะรู้ว่าเราจะเจอคำอีกกี่คำ?

พระคัมภีร์ไม่เพียงแต่รักษาคำเก่า แต่สร้างคำใหม่

แน่นอน คัมภีร์ไบเบิลไม่เพียงรักษาคำเก่า แต่สร้างคำใหม่ด้วย ตัวอย่างเช่น คำว่า “ความรักความเมตตา” เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเนื่องจากผู้แปลพระคัมภีร์ต้องหาวิธีแปลภาษาฮีบรูว่า “ḥeseḏ” และในบริบทบางอย่าง คำว่า “ความรัก” “ความเมตตา” หรือ “ความเมตตา” ในภาษาอังกฤษ ไม่ได้ทำความยุติธรรมคำภาษาฮิบรูเสมอ

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ “laitji” มักใช้โดยชาว Pitjantjatjara เพื่ออธิบายถึง “ขี้เกียจ” ก่อนหน้านี้ไม่มีคำเดียวจาก Pitjantjatjara ที่ตรงกับคำภาษาอังกฤษ ‘ขอบคุณ’ หรือ ‘ขอบคุณ’ แต่เนื่องจากนี่เป็นคำทั่วไปในพระคัมภีร์ไบเบิล ผู้คนของ Pitjantjatjara มักจะแปลคำนี้ว่า ‘tjantju’ – โดยเฉพาะใน คำอธิษฐานของพวกเขา และตอนนี้ก็มีคำว่า “ขอบคุณ”!

เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับของขวัญและความหลากหลายของภาษาที่พระองค์ประทานให้เราเข้าใจโลกของพระองค์มากขึ้น และเราตั้งตารอวันนั้นเมื่อเราจะเข้าร่วมกับ “จำนวนมหาศาลที่ไม่มีใครนับได้ในทุกประเทศ เผ่า ผู้คน และภาษายืนอยู่หน้าพระที่นั่งและต่อหน้าลามะ” (วิวรณ์ 7:9)

ส่งอีเมลเรื่องราวนี้

ทำไมไม่ส่งให้เพื่อนล่ะ

ที่เกี่ยวข้อง

#Keeping #Words #Alive #ขาวนรนดร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *